Juleevangeliet om Jesu fødsel. Historien om den første jul. Jesus bliver født og de vise mænd besøger Jesus.

Herodes prøver også at finde Jesus, men har andre hensigter.



Comments are closed.