song text (lyric){Norsk}: Deilig er jorden prektig er Guds himmel skjønn er sjelenes pilgrimsgang! Gjennom de fagre riker på jorden går vi til paradis med sang. Tider skal komme, tider skal henrulle, slekt skal følge slekters gang; aldrig forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang. Englene sang den først for markens hyrder; skjønt fra sjel til sjel det lød: Fred over jorden, menneske fryd deg! Oss er en evig Frelser født! ………………………….. song text(lyric){English}: Beauty around us, glory above us, lovely is earth and the smiling skies. Singing we pass along pilgrims upon our way. Through these fair lands Paradise. ages are coming, roll on and vanish. Children shall follow where fathers passed. Never our pilgrim song, joyful and heavenborn, shall cease while time and mountain last. First to the shepherds sweetly the angels sang it at midnight, a song of morn: “Glory to God on high, peace and good will to men. Today is Christ, our Saviour, born!”Comments are closed.